Pirkėjo teisės

Mūsų Klientas (Pirkėjas) turi teisę:

  • teisę pirkti prekes „Vitaminai.LT“ internetinėje parduotuvėje Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  • teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
  • kitų teisių, įtvirtintųTaisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  • teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp Pardavėjo ir Pirkėjo kilusius ginčus ( CK 6.2287str. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.
  • teisę pasinaudoti elektronine ginčų sprendimo platforma ec.europa.eu/odr/